De stichting

Wij zijn Chicos Foundation

Een stichting die deels wordt gevormd door adoptie gezinnen met kinderen die geboren zijn in Colombia. We richten ons op de meest kwetsbare groep in de samenleving. We streven hierbij naar een structurele hulpverlening. In eerste instantie is onze steun voor het kindertehuis Fundaternura in Bogota. De coördinatie wordt verleend vanuit Nederland met behulp van locale partners in Colombia.

Onze historie

In december (2002) reisden wij samen af naar Colombia om onze dochters in onze armen te sluiten. Wij wisten vooraf dat we er voor langere tijd zouden verblijven. Het idee ontstond al vrij snel om iets terug te doen voor de mensen in Colombia en een goed doel te steunen. Wij hebben gezonde kinderen mogen ontvangen en we wisten dat dat een bijzonder gegeven is.
Na navraag bij de lokale mensen naar een goed doel kwam al snel het kindertehuis Fundaternura naar voren. Na de kerst hebben we het tehuis in het arme zuiden van Bogota voor het eerst bezocht. Onze bronnen hadden gelijk,het bezochte tehuis had dringend hulp nodig. Er woonden op dat moment ongeveer 35 kinderen in het tehuis. Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt.Er was 1 bruikbare douche en 1 toilet voor zoveel kinderen in een slecht onderhouden gebouw. Er waren geen goede bedden en geen beddengoed, ook fysiotherapeutische hulpmiddelen voor de kinderen waren er niet.
Daarnaast veel te weinig stoelen, tafels en rolstoelen. De huur van het gebouw konden ze amper betalen en er dreigde uitzetting door de huurbaas.

Onze hulp kwam precies op tijd. Wij hebben een mail naar onze familie, vrienden en bekenden gestuurd en een bankrekening geopend.
Het geld kwam binnen, meer dan wat we gehoopt hadden. Met dit geld zijn een aantal wensen vervuld op dat moment. Je moet hierbij denken aan nieuwe bedden, beddengoed, fysiotherapeutisch hulpmiddelen, eten, huur voor de volgende 2 jaar en nog veel meer. Na terugkeer in Nederland bleef het contact bestaan met het tehuis en giften worden doorgestuurd.

In 2006 krijgen we de voorstellen van onze zoons. Ook toen wisten we dat we voor langere tijd in Colombia zouden verblijven. Het besluit om wederom in actie te komen voor Fundaternura omdat onze hulp toch heel hard nodig is is snel genomen.
Tehuizen in Colombia krijgen geen geld van de overheid en moeten volledig op eigen kracht draaien. Ze zijn afhankelijk van giften en veel geld komt er niet binnen, ze moeten de eindjes echt aan elkaar knopen. De actie in 2006 mocht wederom op veel steun uit Nederland rekenen en er kwam weer veel geld binnen voor de kinderen van Fundaternura. Dit geld is wederom ter plaatse besteed aan onder andere voeding, hulpmiddelen en onderhoud aan het gebouw.

In 2007 ontstaat het idee van de adoptiefamilies om Fundaternura, waar mogelijk blijvend te steunen. Om goede zorg en leefomstandigheden aan de kinderen te geven heeft Fundaternura blijvend steun nodig. De inzet van de directrice en het personeel is werkelijk geweldig. Ze hebben alles voor de kinderen over en willen hen een zo waardig mogelijk bestaan bieden en wij willen hun graag hierin ondersteunen.

Onze doelstelling

Support en ondersteuning geven aan hen die de zwakste groep vormen in de samenleving (kinderen/gehandicapten) en hen zo een menswaardig bestaan te verlenen. Het structureel steunen met als uiteindelijk doel selfsupporting organisaties achter te laten en te blijven ondersteunen. Dit kan zowel financieel als door ter plekke fysieke ondersteuning te verlenen.

Werkgebied Zuid-Amerika, waarbij de focus in 1e instantie ligt op Colombia. ChiCosFoundation tracht haar doelen te bereiken door zowel financieel als materieel ter plaatse de opgezette of geselecteerde projecten te ondersteunen.De stichting zal haar middelen verkrijgen doormiddel van het werven van sponsoren, donateurs en alle overige middelen die tot verwezenlijking van het doel van de stichting kunnen leiden in de ruimste zin van het woord.

Onze toekomst

Om ons initiatief een blijvend karakter te geven hebben we de Stichting ChiCos Foundation opgericht.
We hopen dat deze stichting een enorm succes mag worden en dat alle steun die wij van u krijgen een mooie bijdrage zal leveren aan het geluk van de kinderen in het kindertehuis Fundaternura of andere hulpbehoevenden in Colombia.

Onze contactpersonen

Het bestuur

Informatie zoals bovenstaande en meer staat geregistreerd in de kvk :

KvK 32143133
RSIN 820159803
E-mail info@chicosfoundation.nl

 

Management
Naam Functie Rol Leeftijd In functie
Ebbens, Christiaan Voorzitter B 47 2008
Fokkert-Scholten, Gerritdina Secretaris B 68 2008
Jebbink, Tjaco Penningmeester B 74 2008
Siemerink-Fokkert, Carla Bestuurder B 45 2008
Bron: uittreksel van 29-12-2015
Rol: B=Bestuurder, C=Commissaris, G=Gevolmachtigde, V=Vennoot, M=Maat, E=Eigenaar.

 

Het belonigsbeleid van onze stichting is heel transparant aangezien we louter met vrijwilligers werken is er niemand die een beloning vanuit de stichting krijgt hierdoor komt het maximale van onze inkomsten terecht bij onze doelen.

KvK Description:
Het verlenen van ondersteuning aan kinderen, gehandicapten en andere die de zwakste groep in de samenleving van Zuid-Amerika vormen teneinde hen een menswaardig bestaan te kunnen geven; de structurele ondersteuning heeft als uiteindelijk doel selfsupporting organisaties op te zetten en te blijven ondersteunen

Afgelopen jaar 2018 hebben wij een voetbalclub in Florencia ondersteund.

Inkomsten/uitgaven 2018 Af Bij Grand Total
Inkomsten donaties € 240.00 € 240.00
Chicos Foundation Eigen Vermogen € 2,500.00 € 2,500.00
Hosting 2 Go -€ 49.95 -€ 49.95
Kosten beheer website -€ 210.48 -€ 210.48
Bijdrage aan project Florencia -€ 1,506.00 -€ 1,506.00
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer -€ 133.57 -€ 133.57
Grand Total -€ 1,900.00 € 2,740.00 € 840.00

 

Ben jij klaar voor het donateurschap?

Help onze acties en doneer vandaag nog. Zij hebben jouw steun hard nodig!