Update Fundaternura april 2016

Het huis wordt momenteel opgeknapt. Er is achterstallig onderhoud aan het gebouw. Golfplaten van het dak zijn vervangen, scheuren in muren en vloeren zullen worden aangepakt. Ook worden nieuwe stopcontacten en bedrading gerealiseerd. Ook  schilderen en schoonmaken moet nog gebeuren. Stichting Chicos Foundation zal een voor bovengenoemde zaken een financiele bijdrage leveren

Half juni zal er gestart worden met 2 nieuwe programma’s:

1] Gehandicapte volwassenen voor dagopvang.

Ongeveer 50 volwassenen kunnen worden opgevangen voor dagopvang. Ze krijgen hier een zinvolle dagbesteding, verzorging en eten. Ze komen s’morgens en gaan in de namiddag terug naar hun eigen huis.

2] Programma opstarten voor zwangere tienermoeders.

Dit programma wordt in samenwerking met de I.C.B.F. ( Colombiaanse kinderbescherming) opgestart.In totaal kunnen er 97 tienermoeders worden opgevangen. Zij zullen hier tijdelijk wonen.Tijdens de zwangerschap zullen ze worden opgevangen.Vaak onder ernstige omstandigheden zijn de meisjes zwanger geraakt bv. door verkrachting.Ze krijgen in Fundaternura steun van professionele hulpverlening o.a. psycholoog, maatschappelijk werk, arts e.d.

Ook wordt hun een zinvolle dagbesteding aangeboden. De tienermoeders zullen tijdens en na hun zwangerschap volledig worden begeleid. Ook wordt er gekeken naar hoe de tienermoeders samen met hun baby’s een terugkeer naar een normale thuissituatie geregeld kan worden.

Dit alles zal gebeuren onder het toeziend oog van de I.C.B.F.

DSCF2561

  • Vanaf het moment dat de 2 nieuwe programma’s starten zal er geen opvang meer zijn voor de gehandicapte kinderen. Zij zullen in andere huizen worden opgevangen.