Opvang van kinderen tussen de 2 en 6 jaar in 15 tehuizen (gemiddels 15 kinderen) door solidariteitsmoeders. Wij streven naar uitbreiding om nog meer kinderen deze ondersteuning te kunnen bieden.

Donated: €13,50
1 Donateurs

Introductie: Opvang van kinderen tussen de 2 en 6 jaar in 15 tehuizen (gemiddels 15 kinderen) door solidariteitsmoeders. Huidige situatie Opvang voor ca. 175 kinderen. Ouders werken en kinderen krijgen educatie en bijvoorbeeld een gezonde maaltijd.

Gewenste situatie: Uitbreiding om nog meer kinderen deze ondersteuning te kunnen bieden.

Gerealiseerd: Diverse materialen t.b.v. educatie en creatief bezig zijn. Actie korte termijn: Zo veel mogelijk spullen aanleveren.

Actie lange termijn: Veel meer kleinschalige huizen openen en educatieprogramma starten voor ouders op gebied van normen en waarden, voeding, sexualiteit etc.