Kinderopvang

Fundaternura

Introductie: Opvang voor kinderen met een handicap en jongvolwassenen met een beperking. Particulier initiatief met deels betaalde krachten.

Huidige situatie: Op dit moment verblijven er ca 80 kinderen en 50 jongvolwassenen met een zowel lichamelijke als geestelijk beperking.

Gewenste Situatie: Streven naar een langdurig selfsupporting organisatie om zowel kinderen en volwassenen met een beperking te kunnen helpen. Tevens functie opvang en medische faciliteit voor de wijk.

Gerealiseerd: In de loop der jaren diverse aanpassingen aan het huis, warm watervoorziening, muur t.b.v. veiligheid, helling voor rolstoelen, apparatuur,

La Gaitana

Introductie: Opvang van kinderen tussen de 2 en 6 jaar in 15 tehuizen (gemiddels 15 kinderen) door solidariteitsmoeders. Huidige situatie Opvang voor ca. 175 kinderen. Ouders werken en kinderen krijgen educatie en bijvoorbeeld een gezonde maaltijd.

Gewenste situatie: Uitbreiding om nog meer kinderen deze ondersteuning te kunnen bieden.

Gerealiseerd: Diverse materialen t.b.v. educatie en creatief bezig zijn. Actie korte termijn: Zo veel mogelijk spullen aanleveren.

Actie lange termijn: Veel meer kleinschalige huizen openen en educatieprogramma starten voor ouders op gebied van normen en waarden, voeding, sexualiteit etc.