Fundaternura

Introductie: Opvang voor kinderen met een handicap en jongvolwassenen met een beperking. Particulier initiatief met deels betaalde krachten.

Huidige situatie: Op dit moment verblijven er ca 80 kinderen en 50 jongvolwassenen met een zowel lichamelijke als geestelijk beperking.

Gewenste Situatie: Streven naar een langdurig selfsupporting organisatie om zowel kinderen en volwassenen met een beperking te kunnen helpen. Tevens functie opvang en medische faciliteit voor de wijk.

Gerealiseerd: In de loop der jaren diverse aanpassingen aan het huis, warm watervoorziening, muur t.b.v. veiligheid, helling voor rolstoelen, apparatuur,